BioSys Set 3 Produkt

TOP!

Výrobca: OaseGmbH

Nie je na sklade

BioSys Set 3

bez DPH

Kategórie

 Filtračné sety
-vedecky testované kompletné filtračné systémy k efektívnemu čisteniu rybníkov rôznych veľkostí.
-skladá sa z 1,mechanického,biologického filtra Biotec, 2.UVC-predčisťovacieho zariadenia Bitron a 3.filtračného dávkovacieho čerpadla Aquamax/Promax.
-pre nové usporiadanie alebo rozšírenie chovu rýb: Zo štatistického hľadiska prechádza každý rybník viacerými zmenami a musí im byť prispôsobený. Pomocou sady BIOsys získate filtračný systém,skladajúci sa z rôznych komponentov a výkonnostných tried. Modulárne rozšíriť a demontovať sa dá bez náročných stavebných prác.

Obrázky

Facebook, linky